SIFAKLUBBEN

Meld dig ind i SIFAKLUBBEN herSifaklubben

TV Bingo skal være et medlemspil fordi Spillemyndigheden ikke har forlænget SIFA's tilladelse til at spille et offentligt bingospil. Du kan læse mere om baggrunden for dette her.

SIFAKLUBBENs formål er kort fortalt,  at skaffe økonomiske midler til idrætten via aktiviteter, arrangementer mv. Læs SIFAKLUBBEN's vedtægter her

Du kan melde dig ind i SIFAKLUBBEN her på siden eller ved telefonisk henvendelse til SIFAKLUBBEN på SIFAs kontortelefon: 98 12 46 88 hverdage ml 9-16. Fredag 9-13. 

Hvis du allerede har registreret dine spilleplader, kan du melde dig ind på din egen side når du er logget på.

Et medlemsskab af SIFAKLUBBEN gælder for hele husstanden.

Følg SIFAKLUBBENS aktiviteter på www.facebook.com/sifatvbingo

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i SIFAKLUBBEN

-onsdag, den 26. april 2017 kl. 15 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra foreningens formand
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf samt evt. kontingentfastsættelse. 
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Evt.

Tilmelding til generalforsamlingen på info@tvbingo.dk eller tlf. 98 12 46 88

 

Referat af generalforsamling i SIFAKLUBBEN

- onsdag, den 27. april 2016 kl. 14

 1. Valg af dirigent /Peter Skram blev valgt.
 2. Beretning fra foreningens formand / Tem Frank Andersen havde fremsendt beretning, der blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf samt evt. kontingentfastsættelse./ Regnskabet godkendt og kontingentsatsen fortsætter uændret.
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  Lise P og Steen Mortensen blev genvalgt.

  Jørnn Skipper blev genvalgt som suppleant.

  Tem Frank Andersen (formand) og Bjarne Falk Andersen er villige til indstilling fra SIFA
 5. Valg af revisor/ Deloitte
 6. Behandling af indkomne forslag/ Ingen indkomne forslag.
 7. Evt./Iab.

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag, den 27. april 2016 kl. 14 i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9., 9000 Aalborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tilmelding til generalforsamlingen på info@tvbingo.dk eller tlf. 98 12 46 88

 

Referat generalforsamling i SIFAKLUBBEN

- onsdag, den 29. april 2015

 1. Valg af dirigent – Søren Larsen blev valgt.
 2. Beretning fra foreningens formand – formandens beretning godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf samt evt. kontingentfastsættelse.
  Regnskabet gennemgået af Peter Skram og godkendt.
  Kontingent fastsat som hidtil.
  Gratis medlemskab indtil nærmere afklaring fra myndighedernes side.
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  Lise P. og Steen Mortensen blev valgt.
  Jørnn Skipper valgt som suppleant.
 5. Valg af revisor – Deloitte blev valgt.
 6. Behandling af indkomne forslag – 2. behandling af forslag om ændring af adresse på foreningens hjemmeside til www.tvbingo.dk - vedtaget.
 7. Evt.
  Stor ros til personalet i SIFA for indsatsen i denne periode.
  Der indkaldes fremover til min 2 møder årligt – efter behov.

Kl. 13.48 rundede formand Tem Frank Andersen mødet af og takkede de tilstedeværende for god rod og orden.

 

Referat af generalforsamling i SIFAKLUBBEN onsdag, den 9. april 2014 kl. 14

 1. Valg af dirigent: Peter Skram blev foreslået og valgt.

  Dirigenten fastslog, at indkaldelsen til generalforsamlingen var opslået på foreningens hjemmeside rettidigt den 4. marts og dagsordenen ligeledes offentliggjort den 26. marts 2014. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

 2. Beretning fra foreningens formand Tem Frank Andersen:

  Formanden henviste til den skriftlige beretning og der var ikke væsentlige kommentarer til denne. Beretningen blev godkendt kl. 14.10.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf samt evt. kontingentfastsættelse:

  Regnskabet blev uddelt, gennemgået. Det var det første hele regnskabsår for SIFAKLUBBEN og resultatet på 5.777.328 kr. blev godkendt med ros.  Beløbet overføres direkte til SIFA for videre uddeling iblandt SIFA’s klubber.

  Regnskabet godkendt kl. 14.24.

  Kontingentet fastsættes til samme niveau som i 2013. Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen drøfter kontingentet på næste bestyrelsesmøde.

 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant:

  Lise Pedersen og Steen Morgensen blev valgt blandt medlemmerne.

  Bjarne Falk Andersen og Formand Tem Frank Andersen skal udpeges af SIFA’s bestyrelse jf. vedtægterne, men er begge villige. Udpegningen konfirmeres med SIFA’s bestyrelse på SIFA’s næste ordinære bestyrelsesmøde.
  Jørnn Skipper villig til genvalg som suppleant. JS vælges. 

 5. Valg af revisor:

  Deloitte blev genvalgt.

 6. Behandling af indkomne forslag:

  Foreningens hjemmeside ændres i vedtægterne til fremover at være www.tvbingo.dk.

 7. Evt.:

  Der henstilles til min.  2 bestyrelsesmøder årligt. Et i efteråret og et umiddelbart før generalforsamlingen. 

  Formanden takkede afsluttende for fremmødet og dirigenten, og sluttede generalforsamlingen af kl. 14.31.

 

 

 

 

Referat af SIFAKLUBBENs årlige generalforsamling

Onsdag, den 24. april 2013 kl. 14

 

   1) Lise Pedersen bød velkommen og foreslog Peter Skram som dirigent.

   2) Formandens beretning blev gennemgået og godkendt.

    3) Da regnskabet følger kalenderåret og foreningen overtog blandt andet SIFA TV Bingo 1. januar kommer der ikke regnskab før næste år.

Der er dog en god fornemmelse af, at vi via den store opbakning fra vore flere end 8.000 medlemmer gør, at økonomien ser fornuftig ud.

 Kontingentet fortsat gratis indtil videre.

     4) Udpegning af 2 og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af en suppleant.

    Tem Frank Andersen og Lise Pedersen er udpeget af SIFA.

     Bjarne Falk Andersen og Steen Mortensen blev begge genvalgt

     Jørnn Skipper blev valgt som suppleant.

  5) Valg af revisor

     Deloitte blev valgt som revisor.

   6) Ingen indkomne forslag

     7) Evt.

     Der arbejdes fortsat videre med forslag til aktiviteter og alle er  velkommen til at bidrage med forslag.

     En webshop til at udvide aktiviteterne med iværksættes snarest.

 

Log ind


Glemt adgangskode?
Ny bruger?
Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp er vi klar ved telefonerne.

Ring til os på:

Tlf: 98 12 46 88

Vores telefoner er altid åbne for salg af TV-Bingo plader 1 time før vores TV-udsendelser.

Øvrige telefontider:

Mandag til torsdag: 9-11 og 14-16
Fredag:  9-12