Opret dig som tvbingo spiller

Det er et krav for spillemyndigheden at vi opbevarer dit cpr-nummer. Vi benytter det også til at udbetale gevinster til din NemKonto.
Gode råd til en god adgangskode
  • Længere er bedre, 12 tegn er fint. Mindste tilladte længde er 8 tegn
  • Undgå ord og navne
  • Benyt store og små bogstaver, tal og specialtegn
Du bliver automatisk tildelt et brugernavn, som du skal benytte sammen med adgangskoden for at logge på.

Regler og vilkår

1. Generelle regler og vilkår for deltagelse i TV Bingo

Nedenstående vilkår gælder for personer, som spiller SIFA TV Bingo.

Når man opretter sig, indgår man samtidig en aftale med SIFA på de vilkår, som fremgår af nedenstående.

Man accepterer også, at det er en tilfældighedsgenerator, som vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder i forbindelse med SIFAs spil.

Gennem at godkende disse vilkårene, medgiver man at have forstået og accepteret disse, hver gang man spiller.

SIFA forbeholder sig ret til at ændre i vilkår og spillebetingelser for TV Bingo.

I tilfælde af ændringer vil man blive gjort tydeligt opmærksom på dette.

Arrangøren SIFA, Teglgårds Plads 1, Niv. 9, 9000 Aalborg er indehaver af dansk spillelicens og spiller således tvbingo.dk i overensstemmelse med den danske spillelovgivning.

Der kan ikke spilles på kredit.

Alle spil er underlagt Spillemyndighedens kontrol, danske love og bestemmelser.

• Den enkelte spillers indsats må ikke overstige 350 kr. pr. dag.

• Tilbagebetalingsprocenten må ikke overstige 45%.

• TV Bingo skal betale 28% af bruttospilleindtægten i afgift til SKAT. (Salg fratrukket præmier).

2. Vilkår for registrering som spiller

For at spille med hos SIFA TV Bingo skal man være fyldt 18 år; have bopæl i Danmark og være i besiddelse af dansk CPR-nummer.

Registreringen er personlig og må ikke videregives eller anvendes af andre.

Hver person kan kun oprette én bruger, ligesom det på intet tidspunkt er tilladt at spille for tredjemands regning eller risiko.

Opdages misbrug af denne art udelukkes spilleren øjeblikkeligt.

Ved oprettelsen indhenter SIFA efterfølgende oplysninger til verifikation af identitet i CPR-registret.

Disse oplysninger vil typisk være navn, adresse og CPR-nummer.

Såfremt SIFA ikke kan indhente oplysningerne, skal man indsende dokumentation for oplysningernes rigtighed i form af kopi af sygesikringskort til SIFA.

SIFA kan nægte udbetaling af en gevinst, som en bruger på uhensigtsmæssig måde har tilegnet sig ved f.eks. at udnytte tekniske fejl i spil eller på anden måde have udnyttet SIFAs hjemmesider uhensigtsmæssigt.

Den eksisterende bruger vil straks blive suspenderet eller lukket.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

3. Vilkår vedrørende udbetaling af præmier

Når man vinder i TV Bingo, indsættes gevinsten på vinderens NemKonto i løbet af ca. 3 bank-dage.

Udbetaling af gevinster finder kun sted, hvis spillerens CPR-nummer og adresse er godkendt.

4. Ansvarsfuldt spil

SIFAs spil skal være sjove og hyggelige, men nogle gange kan spil blive et problem.

Derfor er det vigtigt for SIFA at gøre så meget som muligt for at forhindre spillemisbrug.

Alle spillere, som vælger at lade sig udelukke midlertidigt eller endegyldigt fra SIFA TV Bingo har mulighed for at lade sig registrere hos ROFUS WEB (Register Over Frivillige Udelukkede Spillere).

Registret er oprettet af Spillemyndigheden og indbefatter spillere, som frivilligt har ønsket at blive ekskluderet for alt spil i Danmark for en periode eller for altid - se mere på spillemyndigheden.dk.

Spil kan skabe afhængighed, og SIFA forbeholder sig ret til at lukke enhver konto, hvis vi er af den opfattelse, at fortsat spil vil medføre økonomiske eller personlige problemer for spilleren.

Selvtest for ludomani kan gennemføres ved at følge dette link!

Der er mulighed for at få gratis rådgiving på: stopspillet.dk og ludomani.dk

SIFA kan endvidere henvise til Center for Ludomani.

Ligeledes henviser vi til vores ”SPILLERINFORMATION”.

5. Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en selvstændig myndighed under Skatteministeriet, som udsteder licenser, overvåger og kontrollerer alt spil, som udbydes i Danmark.

SIFA har en sådan licens - og vi lever derfor op til de enhver tid gældende regler.

6. Fortrydelsesret

Køb af, eller deltagelse i SIFA TV Bingo er ikke omfattet af en ret til fortrydelse i henhold til forbrugeraftalelovens §17, stk. 2, nr. 4.

Brugerens ret til fortrydelse bortfalder således, når spillet er påbegyndt.

7. Misligholdelse af aftalen

Hvis man misligholder en bestemmelse i disse vilkår eller gældende lovgivning, kan SIFA på ingen måde holdes ansvarlig for skader, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer, uanset hvordan disse måtte være opstået.

Ved oprettelse anerkendes ligeledes, at SIFA tager den endelige beslutning om, hvorvidt vilkår eller gældende lovgivning er blevet overtrådt.

SIFA har ret til at tilbageholde indestående indtil en undersøgelse eller retssag herom er tilendebragt.

8. Fortrolige oplysninger

SIFA beskytter enhver oplysning, der kan henføres til en enkeltperson.

Persondata videregives ikke med mindre det pålægges fra myndighederne ved mistanke om hvidvask, hvor SIFA er pligtig til at indberette forholdet til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Hvis man har spørgsmål i forhold til SIFAs beskyttelse af identitet, kan man sende en e-mail til info@tvbingo.dk.

SIFA anvender cookies, som er en meget lille tekstfil, som anbringes på din harddisk, når man besøger bestemte hjemmesider.

9. Håndtering af fejl

Ved tekniske fejl, som gør, at tv- udsendelsen ikke kan igangsættes, overføres alle betalte spil automatisk til den næste ”ikke betalte” samme ugedag.

I tilfælde af at udsendelsen er igangsat og et eller flere spil er gennemført udbetaltes evt. præmier for de gennemførte spil. Af tekniske årsager kan der desværre ikke kompenseres yderligere.

Oplever spilleren fejl i spillene eller i andre dele af spilsystemet skal SIFA kontaktes på info@tvbingo.dk eller tlf. 98 12 46 88.

SIFA vil hurtigst muligt, og senest i løbet af 3 hverdage, klarlægge fejlens årsag og evt. refundere indsatsen.

SIFA fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere, som afvikler SIFAs spil.

SIFA kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over det beløb svarende til indsatsen.

10. Klager

Såfremt man mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og ovenstående vilkår, kan man klage til SIFA straks.

En klage skal indeholde information om brugerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.

SIFA behandler klagen hurtigst muligt.

Ved evt. uoverensstemmelser skal klage indsendes til SIFA via info@tvbingo.dk.

SIFA behandler og afgør sagen inden 90 dage for evt. tilbagebetaling af indskud.

11. Ændringer

SIFA forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre i ovenstående vilkår herunder som følge af lovændringer.

Sker der væsentlige ændringer i spillereglerne til ulempe for spillerne, vil dette blive meddelt ved log in eller via e-mail.

Følg i øvrigt med for evt. regelændringer på www.tvbingo.dk.

Brug for hjælp?
Vi er klar ved telefonen!

Ring til os på:

Tlf: 98 12 46 88

Vores telefoner er altid åbne for salg af TVBingo plader 1 time før vores TV-udsendelser.

Øvrige telefontider:

Man - Tor: 12-16

Fredag: 9-12